Kokoszka is searching for a traditional Sib n 22 or d 22 for breeding.

Clean Genology group 1 or 2 .

Nem free a

Duma Cara Kokoszka*PL

Breeder: Karolina Stolarska 

Duma Cara Cattery,Poland

 dob. 2021-04-23

SIB n 22 Black tabby blotched

Father is CH (WCF) Tayozhny-Kray Urij,

SIB n 09 24, 2015-05-09, RU/PL

Mother is Chersi Sinkopa, SIB n 22, 2013-05-29, UA/PL 

Kokoszka is a Clean genealogy group 2

( not a CS carrier by MYCATDNA)

Pedigree Sverak:

https://stambok.sverak.se/Stambok/Visa/512232  Pedigree Pawpeds:

https://www.pawpeds.com/db/?a=p&id=1574050&g=6&p=sib&o=elastic

Hälsa / Health

Weight February 2022 3,9 kg

MYCATDNA test 

Bloodgroup A/A and not a carrier of B-blood

 HCM by ultrasound Normal 2022-08-24

HCM3 Clear by MYCATDNA

PKD by ultrasound Normal 2022-08-24

PKD1 Clear by MYCATDNA

PKdef clear by MYCATDNA

Duma Cara Kokszka*PL
November 2021

Duma Cara Kokszka*PL
November 2021

Kokoszka August 2021

Kokoszka 12 July 2021

All photos of Kokoszka so far is taken by her breeder Karolina Stolarska

Kokoszka 12 July 2021

Kokoszka 12 July 2021

Father CH Tayozhny-Kray URIJ * RU

dob. 2015-05-09
SIB n 09 24

Photo by owner Karolina Stolarska

Chersi Sinkopa* UA/PL

dob. 2013-05-29
SIB n 22

Photo by owner Karolina Stolarska

Kokoszka 3 June 2021

All photos of Kokoszka so far is taken by her breeder Karolina Stolarska

Kokoszka 3 June 2021

The start of a new path .....For the first time in cattery Frozen Tundra's we have bought a Sibirian female belonging to group 2 in Clean Genealogy program. When she's old enough we will go outside our cattery to find males that also is a part of the Clean Genealogy program for her and continue the work that so many generations of breeders befor us strived aginst.

Vad är då Clean genealogy program? 

I Clean Genealogy delas katterna in i olika grupper (grupp 1-3) beroende på vilka NEM som finns i stamtavlorna samt om det finns CS-bärare. De enda NEM som är “godkända” är Mars, Maks och Nyusya. Dessa föddes från oavsiktliga kombinationer av löst gående katter under 1980-1990 talet. De är sk. Foundation katter, där föräldrarna är okända/oregistrerade. 

Grupp 1 = Katter helt utan NEM och CS-bärare i stamtavlan

Grupp 2 = Katter helt utan NEM, men det finns CS-bärare nånstans i stamtavlan.

Grupp 3 = Katter med Mars, Maks, Nyusya i stamtavlan

Kokoszka 5 June 2021

All photos of Kokoszka so far is taken by her breeder Karolina Stolarska

Kokoszka 5 June 2021

All photos of Kokoszka so far is taken by her breeder Karolina Stolarska

Dela den här sidan